Werkgevers

werkgevers en hrmGemotiveerde medewerkers

Gemotiveerde medewerkers vormen mede het kapitaal van uw bedrijf want zij dragen bij aan de continuïteit en winstgevendheid van uw organisatie!

Coachen middenkader

De eisen die zowel medewerkers als management aan het middenkader stellen, zijn vaak niet mals en regelmatig tegenstrijdig. Opvallend is het toegenomen belang van people-management en coachend leiderschap enerzijds, en de behoefte aan sturing en focus op resultaat anderzijds.

In welke situaties is coaching een goed instrument?

Coaching helpt medewerkers vraagstukken actief aan te pakken. Dat kunnen inhoudelijke thema’s zijn maar ook vragen op het sociale vlak, bijvoorbeeld in de werkrelatie. Tien minuten coaching kan uren inspanning schelen. Situaties waarin coaching goede diensten kan bewijzen:

 • Aanleren of aanscherpen van vaardigheden
  Denk aan: het leren structureren van een werkoverleg, het voeren van slecht nieuwsgesprekken of delegeren van taken.
 • Structuur brengen in (nieuwe) verantwoordelijkheden
  Denk aan: het wegwijs raken in een nieuwe functie met nieuwe taken en verantwoordelijkheden: waar begin je? hoe stel je prioriteiten?
 • Vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen
  Coaching helpt om medewerkers hun zelfkennis te vergroten. Als de medewerker zichzelf beter leert kennen en weet waar de zwakke en sterke punten liggen, kan hij zelfbewust te werk gaan.
 • Behoefte aan klankbord
  Wie op een solistische functie zit of zich op ‘eenzame hoogte’ bevindt, heeft behoefte aan reflectie. Coaching voorziet in die behoefte.

Outplacement/loopbaanbegeleiding

Bedrijven en mensen zijn voortdurend in ontwikkeling. Deze ontwikkelingen lopen niet altijd parallel aan elkaar. Door verandering van cultuur, organisatiefilosofie of structuur kan een situatie ontstaan waarbij uw medewerker zich niet meer thuis voelt, niet meer past, voldoet of boventallig wordt. Afhankelijk van de situatie kan loopbaanbegeleiding of bij een gedwongen afscheid outplacement een optie zijn.

Contact

Neem nu contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!